Header klein

Gemeenten

Maatwerk binnen het sociaal domein

De maatschappelijk impact van sport en bewegen is groot. Binnen gemeenten zou sport een belangrijke basis moeten zijn om doelen binnen de sociale infrastructuur te bewerkstelligen. Vanuit Sport-Z brengen wij doelgroepen in beweging die lastig hun weg vinden naar de reguliere sportverenigingen.

Binnen gemeenten begeleiden wij sportverenigingen die gemotiveerd zijn om uiteenlopende doelgroepen aan zich te binden. Wij geven specifieke doelgroepen de mogelijkheid om binnen een veilige omgeving te starten met bewegen en laten ze kennis maken met verschillende sporten.

Transities in het sociaal domein
Het sociaal domein is volop in beweging door de invoering van de Participatiewet, de Jeugdwet en de nieuwe Wmo. Gemeenten hebben meer verantwoordelijkheden gekregen om haar inwoners te ondersteunen bij het economisch en maatschappelijk zelfredzaam worden of blijven. Ook dienen zij ouders en kinderen te ondersteunen, zodat kinderen gezond en veilig kunnen opgroeien. Wanneer we inzetten op sporten en bewegen zal dit bijdragen aan het gezond en veilig opgroeien van de jeugd en het versterken van de eigen kracht en zelfredzaamheid van inwoners. Hiermee draagt sport en bewegen bij aan de realisatie van de doelstellingen in het sociaal domein.

Maatwerk
Gemeenten streven naar maatwerk en hanteren hierbij als uitgangspunt de ‘eigen kracht’ van inwoners. Wat kan iemand nog zelf en wat zou de persoon willen kunnen? Het bevorderen van een actieve leefstijl en het verhogen van de mate van fitheid (het realiseren van -gezond- beweeggedrag) is een essentieel voor doelgroepen die moeilijk in beweging komen.

Contact
Wilt u als gemeente in gesprek over de mogelijkheden tot samenwerking? Neem contact op met Ruben Nijhuis, via r.nijhuis@sport-z.org of 06-11042189.

Programma’s en aanbod voor gemeenten

Overzicht per gemeente