Maatschappelijk regisseur (zorg/sport)

De Maatschappelijk Regisseur van Sport-Z is actief betrokken bij het beweegbeleid in de gemeente. Sport-Z zet sport als middel in om een samenleving te creëren waar iedereen aan mee kan doen, vooral voor hen voor wie dat niet vanzelfsprekend is. In deze samenwerking worden continu nieuwe beweegprojecten gestart, in samenwerking met de buurtsportcoaches, onderwijs- en zorginstellingen, sportverenigingen, welzijnswerk en de het sociaal team en de sociale adviesraad.

Het netwerk aan contacten wordt continue uitgebreid, om zo samenwerkingspartners te binden en concrete activiteiten te starten. Het huidige beweegbeleid wordt geïntensiveerd en doelgroepen die minder goed bereikt worden worden ook meer betrokken bij het aanbod.

Er zijn altijd inwoners die belemmeringen ervaren, dit kan komen door iemands leeftijd, levensfase, fysieke of mentale gezondheid, achtergrond, financiële situatie of sociale positie. De programma’s die de maatschappelijk regisseur van Sport-Z opstart zijn dan ook gericht op het bevorderen van participatie, vitaliteit, gezondheid en sociale interactie binnen deze doelgroepen.

Programma’s en aanbod voor gemeenten