Privacy Verklaring

Privacy verklaring sport-z

Versie: september 2019. Kinderen

De Stichting Sport-Z heeft voor haar dienstverlening aan de jonge sporter (of via de ouders/verzorgers) een aantal gegevens nodig.

De persoonsgegevens die wij vragen, worden gebruikt om de inschrijving of reservering te verwerken in onze systemen. Voor het doorgeven van wijzigingen van de sportlessen of bij noodgevallen hebben wij contactgegevens nodig zodat wij de sporter zelf of de ouders/verzorgers kunnen bereiken. De contactgegevens die wij nodig hebben zijn de naam van de contactpersoon, telefoonnummer en e-mailadres en de voornaam van de sporter. De verwerking van de bovenstaande gegevens zijn noodzakelijk om een contract of overeenkomst te sluiten.

Omdat we bij Sport-Z met een kwetsbare doelgroep kinderen werken is het noodzakelijk dat we de gegevens van de deelnemers (waaronder soms ook medische gegevens) gedurende de looptijd van de activiteiten mogen bewaren. We kunnen onze zorg hierdoor afstemmen op de behoefte van het kind en de groep. Wij noteren alleen de strikt noodzakelijke informatie en zodanig de we veiligheid van de deelnemer kunnen garanderen. U blijft zelf verantwoordelijk voor het ons verstrekken van relevante informatie.

Om te kunnen beoordelen of de activiteit past bij de jonge sporter, willen wij ook graag de leeftijd of geboortedatum weten.

Voor foto’s van activiteiten of evenementen die door medewerkers van onze organisatie worden gemaakt en waarop een jonge sporter duidelijk herkenbaar is wordt vooraf om toestemming gevraagd waarbij wordt aangegeven waarvoor de foto gebruikt zou gaan worden.

Wij kunnen niet voorkomen dat er deelnemers of ouders/begeleiders zijn die op eigen initiatief foto’s nemen. Ons beleid is hiermee terughoudend te zijn.

De stichting Sport-Z heeft in de contracten met de bedrijven die de servers en/of onze systemen beheren duidelijke afspraken gemaakt, zodat ook zij de gegevens die wij hebben zorgvuldig en volgens de Europese wetgeving beveiligen, verwerken en bewaren. Binnen onze organisatie zijn slechts enkele medewerkers bevoegd om persoonsgegevens in te zien en te bewerken. Wij bewaren de gegevens in principe zolang een kind deelnemer bij ons is, en delen deze gegevens niet met anderen.

Als uw kind of u als ouder/verzorger wenst dat wij niet langer over de door u verstrekte persoonsgegevens beschikken, kunt u via info@sport-z.org vragen uw gegevens uit onze systemen te verwijderen. Dit geldt ook als u een wijziging wil doorgeven.

Versie: september 2019. Professionals

De Stichting Sport-Z heeft voor haar dienstverlening aan (zorg)professionals en sportaanbieders die betrokken zijn of willen zijn bij het aangepast sporten (verenigingsmanagers, bestuurders, vrijwilligers, verenigingsondersteuners, sociale teams, buurtsportcoaches, ambtenaren Sport en Zorg, WMO consulenten en andere belangstellenden) een aantal gegevens nodig.

De persoonsgegevens die wij vragen, worden gebruikt om de inschrijving of reservering te verwerken in onze systemen. Voor het doorgeven van wijzigingen hebben wij contactgegevens nodig zodat wij u kunnen bereiken. De gegevens die wij nodig hebben zijn uw naam, voornaam, de naam van de organisatie of vereniging waar u werkzaam bent en uw e-mailadres. De verstrekking van de bovenstaande gegevens is vrijwillig en op basis van uw toestemming.

De stichting Sport-Z heeft in de contracten met de bedrijven die de servers en/of onze systemen beheren duidelijke afspraken gemaakt, zodat ook zij de gegevens die wij hebben zorgvuldig en volgens de Europese wetgeving beveiligen, verwerken en bewaren. Binnen onze organisatie zijn slechts enkele medewerkers bevoegd om persoonsgegevens in te zien en te bewerken. Wij bewaren de gegevens in principe zolang u een relatie van ons bent en delen deze gegevens niet met anderen.

Als u niet langer wenst dat wij over uw persoonsgegevens beschikken, kunt u via info@sport-z.org vragen uw gegevens uit onze systemen te verwijderen. Dit geldt ook als u een wijziging wil doorgeven.

Cookies