Samenwerkingsverband Aangepast Sporten

De gemeenten Dijk en Waard, Alkmaar, Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo vormen het Samenwerkingsverband Aangepast Sporten (SAS) regio Alkmaar. Het SAS regio Alkmaar creëert een regionaal dekkende structuur en passend sport- en beweegaanbod voor mensen met een beperking en zorgt ervoor dat vraagbehoefte van de mensen met een beperking aansluit op het aanbod en de drempels hierin zoveel mogelijk worden weggenomen, zodat deze doelgroep grenzeloos actief kan zijn.

De regiocoördinator Aangepast Sporten, Madeleine Stoop, helpt zowel (toekomstig) sporters als verenigingen op weg naar de beste sportoplossing. Zij doet dit onder meer door de website www.unieksporten.nl, hét platform op het gebied van aangepast sporten, actueel te houden op het gebied van vraag en aanbod. Wie er niet uitkomt met het platform, kan ook een persoonlijk gesprek aanvragen waarbij alle wensen, drempels, mogelijkheden en kansen worden besproken. Ook organiseert zij regelmatig bijeenkomsten waarbij sportaanbieders geïnformeerd worden over de laatste ontwikkelingen m.b.t. het aangepast sporten in de regio.

Vragen over het samenwerkingsverband Aangepast Sporten of over de samenwerking met Uniek Sporten? Neem contact op met Madeleine Stoop, via m.stoop@sport-z.org of 06-11149728.

Programma’s en aanbod voor gemeenten