Bevorderen beweegparticipatie

In samenwerking met zorginstelling Scorelwald ontwikkelde Stichting Sport-Z een beweegprogramma voor de inwoners. Onder begeleiding van (minimaal) twee bewegingsagogen van Sport-Z sporten en bewegen de bewoners wekelijks op het eigen niveau.

Bemerkt werd dat er door een groot deel van de bewoners/mensen die gebruik maken van de dagbesteding te weinig bewogen wordt. Scorlewald vindt vitaliteit voor deze doelgroep een belangrijk speerpunt. Daardoor implementeerden zij een beweegmoment binnen hun dagbestedingsvorm voor alle geïnteresseerden.

De mensen werkzaam binnen de organisatie nemen een groot deel van de enthousiasmering en activatie op zich. Sport-Z zorgt voor de uitvoering van het programma, een aanbod wat is afgestemd op de doelgroep en voldoende differentiatie in de lessen biedt.

Het programma wordt gecoördineerd door de maatschappelijk sportregisseur van de gemeente Bergen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Lavinia Bijl, via L.Bijl@sport-z.org of 05-43234035.

Programma’s en aanbod voor onderwijs