Bevorderen beweegparticipatie

In samenwerking met zorginstelling ontwikkelt Stichting Sport-Z een beweegprogramma voor de inwoners op maat. Het kan hierbij gaan om een structureel wekelijks aanbod, maar ook in de vorm van een meerweekse sportcarrousel, sportdagen of een vakantieaanbod.

Sportcarrousel
Bij de sportcarrousel maken de inwoners gedurende 10 weken kennis met vijf verschillende sporten. Op deze manier kan mooi in beeld gebracht worden welke beweegactiviteiten het beste aanslaan bij de doelgroep. Eventueel kan een vervolgprogramma gestart worden.

Structureel wekelijks aanbod
Onder begeleiding van (minimaal) twee bewegingsagogen van Sport-Z sporten en bewegen de bewoners wekelijks op het eigen niveau. De mensen werkzaam binnen de organisatie nemen een groot deel van de enthousiasmering en activatie op zich. Sport-Z zorgt voor de uitvoering van het programma, een aanbod wat is afgestemd op de doelgroep en voldoende differentiatie in de lessen biedt.

Sportdagen of vakantieaanbod
Het is ook mogelijk om éénmalig een activiteit te organiseren voor bewoners of cliënten. Sport-Z zorgt voor volgende structuur en begeleiding en houdt rekening met de kennis en het kunnen van de deelnemers.

Structureel bewegen bij Scorlewald
Bemerkt werd dat er door een groot deel van de bewoners/mensen die gebruik maken van de dagbesteding te weinig bewogen wordt. Scorlewald vindt vitaliteit voor deze doelgroep een belangrijk speerpunt. Daardoor implementeerden zij een beweegmoment binnen hun dagbestedingsvorm voor alle geïnteresseerden.

Sportdagen bij locaties GGZ NHN
Werken aan je fysieke, mentale en sociale gezondheid tijdens een sportdag voor iedereen. Onder andere in Heiloo organiseerde de sportcoach van Sport-Z een unieke sportdag op het GGZ-terrein.

Vakantie aanbod GGZ NHN Divisie Jeugd & Gezin
In de vakanties vallen veel activiteiten weg. Om toch een goed dagritme te behouden en leuke invulling van de vakantie te bewerkstelligen organiseert Sport-Z sportieve vakantiedagen voor de cliënten van
de divisie Jeugd & Gezin.

Het programma wordt gecoördineerd door de maatschappelijk sportregisseur van Sport-Z. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Lavinia Bijl, via L.Bijl@sport-z.org of 06-43234035.

Programma’s en aanbod voor onderwijs