Sport-Z brengt inwoners in beweging met kunst en cultuur

Gepubliceerd op: 15 februari 2024

Hoewel de term ‘sport’ in de naam voorkomt, heeft Stichting Sport-Z voornamelijk als doel mensen in beweging te brengen. Ondanks dat sporten voor sommige inwoners nog een te hoog gegrepen doel is, is in beweging komen voor iedereen haalbaar. Dankzij een samenwerking met TAQA Theater de Vest slaagt Sport-Z er steeds vaker in om inwoners (die vanwege verschillende omstandigheden niet vanzelfsprekend een theatervoorstelling kunnen bezoeken) in aanraking te laten komen met kunst en cultuur.

“Bij het in beweging brengen van mensen draait het om het creëren van verbinding met jezelf en anderen. Bezig zijn met kunst en cultuur helpt je om de drukte om je heen te vergeten. Samen met anderen genieten is niet alleen goed voor je gezondheid, maar biedt ook gespreksstof en creëert nieuwe herinneringen. Bij Sport-Z werken we veel samen met doelgroepen die niet kunnen deelnemen aan het reguliere (beweeg)aanbod en we proberen deze doelgroep op verschillende manieren uit te dagen. Dankzij de samenwerking met TAQA Theater de Vest kunnen we hier weer een nieuwe dimensie aan toevoegen. Een bezoek aan het theater kan veel emoties losmaken bij mensen; het draait om het koesteren van die kleine genietmomenten,” aldus Karin Bouterse, project medewerker bij Sport-Z.

Op 29 maart brengt een groep van Sport-Z een bezoek aan de theatervoorstelling Compañía de Circo EIA.

Wie meer informatie wil over in beweging komen door middel van Kunst & Cultuur bij Sport-Z kan contact opnemen met Karin Bouterse, via k.bouterse@sport-z.org of 06-41495057