Naschools aanbod voor kinderen met een beperking van start in Bergen

Gepubliceerd op: 22 december 2022

In januari start Stichting Sport-Z in de sporthal van De Beeck met een naschools sportaanbod voor kinderen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking. Het aanbod start op 9 januari met een lessenreeks van vijf lessen op de maandagmiddag van 15.00-16.00 uur. Bij voldoende interesse wordt het aanbod voortgezet. Je kunt je nu aanmelden en drie proeflessen gratis meedoen, aanmelden kan via m.cohen@heliomare.nl.

Tijdens de lessen gaan de sportcoaches van Sport-Z met de groep heel laagdrempelig bewegen. Het aanbod is afwisselend en afgestemd op wat de kinderen kunnen en willen. De sportgroep wordt klein gehouden met voldoende begeleiding. Tijdens het sporten wordt ook gewerkt aan sociale vaardigheden en het opdoen van positieve ervaringen en opbouwen van zelfvertrouwen.

De lessen vinden plaats op 9, 16, 23, 30 januari en 6 februari. De eerste drie lessen zijn gratis, daarna bedraagt de eigen bijdrage € 4,50 per les. De lessen vinden plaats in de sporthal van sportcentrum De Beeck, Molenweidtje 2 in Bergen. Aanmelden kan per mail via m.cohen@heliomare.nl.