Maatschappelijk Regisseur brengt in Alkmaar kwetsbare doelgroepen in beweging

Gepubliceerd op: 14 januari 2022

De maatschappelijk regisseur van Stichting Sport-Z, Madeleine Stoop, zet zich in Alkmaar actief in om verschillende doelgroepen in de samenleving te vitaliseren. Door sport- en beweegactiviteiten op te zetten laat zij kwetsbare doelgroepen meedoen, en enthousiasmeert zij deze inwoners letterlijk om in beweging te komen. De gemeente Alkmaar vindt het belangrijk dat alle inwoners deelnemen aan de samenleving en actief aan de slag gaan met de eigen gezondheid en het sociaal-mentaal welbevinden. Met name voor kwetsbare doelgroepen is deze zelfredzaamheid niet vanzelfsprekend. Sport-Z gaat daarom in gesprek met wijk- en gebiedsteams, de sportregisseurs, (maatschappelijke) organisaties en uiteraard de doelgroepen zelf. Daarnaast start zij programma’s en activiteiten in de wijk op om deze inwoners daadwerkelijk in beweging te brengen. Ook inwoners die dichtbij een doelgroep staan die nu nog nauwelijks beweegt, hier ideeën over hebben of andere waardevolle informatie willen delen, kunnen deel uitmaken van dit netwerk. Hen wordt gevraagd contact op te nemen met de maatschappelijk regisseur via m.stoop@sport-z.org of 06-11149728. Zo werken de gemeente Alkmaar, Sport-Z, partners en sleutelfiguren in de wijk samen aan het verhogen van de algehele gezondheid van álle Alkmaarders.

De coronapandemie brengt ook in Alkmaar een bestaande beweegarmoede aan het licht. Kwetsbare doelgroepen die al moeite hebben om in beweging te komen, komen nóg meer in een isolement te zitten. De maatschappelijk regisseur zet sport en bewegen in als middel om de totale gezondheid van deze doelgroepen te bevorderen. Naast dat bewegen van lichamelijke invloed kan zijn op de gezondheid, bevordert het ook het mentaal welbevinden én is het uitermate geschikt om de sociale cohesie in de wijk te bevorderen. Om de activiteiten zo effectief mogelijk in te zetten is het belangrijk dat de juiste inwoners bereikt worden. Een nauwe samenwerking met andere partijen en inwoners die contact hebben met de doelgroep is hierbij essentieel. De maatschappelijk regisseur begeleidt, ondersteunt en activeert daar waar de behoefte het grootst is.

Tijdens het kennismaken met de partners in de wijken en het inventariseren van kansen en mogelijkheden, start de maatschappelijk regisseur ook al met het uitvoeren van concrete activiteiten. Iedereen die denkt op één of andere wijze een bijdrage te kunnen leveren, zowel op het gebied van informatieverstrekking als de activatie, kan contact met haar opnemen met de maatschappelijk regisseur om dit te bespreken, via m.stoop@sport-z.org of 06-11149728. “Samen zetten wij bewegen in om Alkmaar een vitale stad te maken!”