Jaarverslag

Stichting Sport-Z publiceert haar jaarverslag op de website. U kunt het hier lezen.

Sport-Z is een maatschappelijke stichting die werkt aan een samenleving waar iedereen aan mee kan doen, vooral voor hen voor wie dat niet vanzelfsprekend is. Door middel van het inzetten van sporten beweegactiviteiten voor verschillende doelgroepen van de samenleving draagt Sport-Z bij aan de gezondheid, sociale cohesie, zelfredzaamheid en zelfregie van individuen.