David | Structuur in het leven met Alkmaar Onmoet

Gepubliceerd op: 2 augustus 2022

In Alkmaar draait nu al geruime tijd het Alkmaar Ontmoet programma. Dit is een sport- en beweegprogramma voor kwetsbare mensen, die om wat voor reden dan ook zijn vastgelopen in het leven. Wekelijks komen zij bij elkaar om mee te doen aan dit structurele sportaanbod, waarbij momenteel sport- en spellessen, voetbaltrainingen en andere activiteiten worden aangeboden. Stichting Sport-Z verzorgt de lokale uitvoer van het programma in Alkmaar, waar Sander Kager de dagelijkse gang van zaken coördineert en ook regelmatig aanwezig is bij de trainingen.

“Als trainer zie ik wat het bewegen met de mensen doet. Ik zie de gezichten en hoor de verhalen die soms ook heel heftig zijn. Toch is het tijdens het sporten anders, je gaat anders met elkaar om en je ontwikkelt, soms onbewust, vaardigheden die je nodig hebt in het dagelijks leven. Om je leven weer op de rit te krijgen of de structuur er in te houden. Wat dat betreft is het dus een langlopend traject, je kan omhoog klimmen, maar omdat je niet wilt dat de deelnemers terugvallen in oude gewoonten moet je blijven investeren. We sporten daarom ook wekelijks, weer of geen weer, we staan er voor de deelnemers. Dit wordt als erg prettig ervaren,” aldus Sander.

Stoppen met gebruik is pas de eerste stap
Eén van de deelnemers van het eerste uur is David. David heeft een achtergrond in de verslavingsproblematiek maar is momenteel clean. Hij vertelt: “Stoppen met gebruik is pas de eerste stap, daarna begint de uitdaging, hoe blijf ik clean? Er zijn verschillende hulpgroepen beschikbaar om je hierbij te helpen omdat het belangrijk is dat je in actie blijft. Ik kwam er snel achter dat bewegen voor mij helpt, en bewegen speelt dan ook een belangrijke en mooie rol in mijn actieplan.” David sloot zich aan bij Alkmaar Ontmoet en volgt wekelijks de voetbaltraining. “Bij Alkmaar Ontmoet vond ik een groep waarin beweging en sociaal contact maken centraal staat. Terugkijkend over de afgelopen jaren kan ik met zekerheid zeggen dat dit mij erg heeft geholpen. Het helpt je aan net dat beetje extra structuur, maar ook het omgaan met anderen in teamverband en het fit blijven heeft mijn drempels aanzienlijk verlaagd. Het heeft het clean blijven makkelijker gemaakt.”

Monitoring en vooruit kijken
Bij Alkmaar Ontmoet wordt niet alleen ‘zomaar’ getraind. “Deelnemers worden gemonitord, hoe gaat het eigenlijk met ze en boeken ze vooruitgang? We maken hierbij gebruik van de monitor van Life Goals Nederland. Ook werken we samen toe naar evenementen, zo kunnen we als de omstandigheden het toelaten door heel Nederland hier aan meedoen. We creëren een groep met personen die hier interesse in hebben. Voor iedereen is er dus een uitdaging te vinden binnen het programma, samen houden we elkaar in de gaten,” aldus Sander.

Ruimte voor uitbreiding
Het is Sport-Z er aangelegen nog meer deelnemers naar het programma te trekken. Daarvoor werken zij samen met vele lokale organisaties waaronder Reakt, Actief Talent, Exodus, Brijder Stichting, Leger des Heils, RCO de Hoofdzaak, GGZ NHN, Zaffier en v.v. Kolping Boys. De huidige deelnemers staan ook open voor nieuwe aanwas. “Het is fijn ergens bij te horen, je realiseert je telkens dat je er niet alleen voor hoeft te staan. Ik gun het iedereen die het moeilijk heeft of eenzaam is om aan te sluiten bij de groep, en zoek natuurlijk ook andere activiteiten of hulpgroepen op. Het kan het verschil maken, voor mij heeft het dat zeker gedaan en ik blijf de lessen dan ook zeker volgen,” besluit David.

Meer informatie
Wie interesse heeft in het programma vindt meer informatie op de website www.sport-z.org/alkmaarontmoet. Hier staan ook de actuele trainingstijden, -dagen en -locaties. Coördinator Sander Kager is te bereiken via s.kager@sport-z.org of 06-38326768, hij is de contactpersoon zowel voor deelnemers als potentiële samenwerkingspartners in het programma.