Het maakt niet uit wie je bent of wat je hebt meegemaakt, bij dit toernooi hoort iedereen erbij

Gepubliceerd op: 13 april 2023

Op donderdag 20 april organiseert Sport-Z een ééndaags sociaal multi sportevenement  gericht op sociaal uitgesloten individuen uit heel Nederland. Meer dan 200 deelnemers zullen de kracht van sport ervaren. Het sportevenement bestaat uit een voetbal (6 vs 6) en jeu de boules (3 vs 3) toernooi en is speciaal ontworpen om sportparticipatie en sociale inclusie onder kwetsbare groepen te bevorderen. Het toernooi vindt plaats op het terrein van vv Kolping Boys, sportcomplex De Nollen aan de Beverdam in Alkmaar

Alkmaar Ontmoet stimuleert de deelname van kwetsbare mensen aan onze samenleving door middel van sport. Zij richten ons op mensen die om welke reden dan ook zijn vastgelopen in het leven. Daklozen, verslaafden, vluchtelingen, tienermoeders, ex-gevangenen of mensen met psychiatrische problemen. Om het meedoen aan structurele beweegactiviteiten voor de doelgroep nóg aantrekkelijker te maken doen de teams regelmatig mee aan landelijke activiteiten en werkt hierbij samen met Life Goals Nederland. Zo werken de deelnemers samen toe naar een evenement, waarbij diverse persoonlijke ontwikkelingsdoelen aan bod komen alsook aan de groepsdynamiek gewerkt wordt.

Het evenement in Alkmaar is er op gericht álle deelnemers een succeservaring en plezierige dag te laten beleven en er zullen dan ook teams uit heel Nederland aansluiten. “Wij organiseren dit toernooi nu voor de derde keer, vooral omdat de deelnemers er zo enthousiast over zijn. Op hun verzoek hebben we het programma dan ook uitgebreid, waarbij dit jaar niet alleen voetbal maar ook de jeu de boules op het programma staat. Is het partijtje voetbal je wat te fanatiek dan heb je deze dag toch een mooi toernooi voor de boeg, of je bent actief als teamcoach of zet je in als vrijwilliger in de kantine. Op deze manier heeft iedereen een rol die bij hem/haar past, het is echt een dag waarop iedereen erbij hoort,” vertelt Jan Beuckens, projectcoördinator van Alkmaar Ontmoet namens Sport-Z.

De naamsbekendheid van het toernooi groeit en ook de toevoeging van het jeu de boules programma werpt haar vruchten af. Jan vult aan: “Zowel het voetbal- als jeu de boules programma zitten vol, ik heb de inschrijving voortijdig moeten sluiten. Gelukkig kunnen we dit jaar rekenen op een financiering vanuit het programma Klein Geluk van FNO, waardoor we het evenement op deze grote schaal kunnen organiseren en iedereen een onvergetelijke dag kunnen bezorgen.”

FNO wil met haar programma Klein Geluk de kwaliteit van leven verbeteren voor mensen met een langdurige beperking op het gebied van gezondheid. Eigen regie, sociale participatie en welbevinden zijn belangrijke factoren die de kwaliteit van leven positief beïnvloeden, het Alkmaar Ontmoet toernooi draagt in belangrijke mate bij aan de ontwikkeling van deze factoren voor de deelnemers.

Bij het Alkmaar Ontmoet toernooi staat ook het spel jeu de boules op het programma.