Bewoners woonzorgcentrum De Marke genieten van deelname aan sportcarrousel

Gepubliceerd op: 2 augustus 2022

Onlangs startte Stichting Sport-Z een sportcarrousel in samenwerking met ViVa! Zorggroep. Voor de bewoners van woonzorgcentrum De Marke staan tweewekelijks andere sport- en beweegactiviteiten op het programma. Elke keer sluiten rond de 15 enthousiaste bewoners aan. Zij geven aan het belangrijk te vinden in beweging te blijven én de gezelligheid die de activiteit met zich meebrengt spreekt hen aan.

Lavinia Bijl is maatschappelijk sportregisseur in de gemeente Bergen en namens Sport-Z zet zij zich in om de kwetsbaardere inwoners binnen de gemeente in beweging te brengen. Dankzij een financiering vanuit de leefstijlgelden kan zij voor doelgroepen waar een specifieke beweegbehoefte is een sportcarrousel organiseren. “In gesprek met de verzorgers van ViVa! Zorggroep De Marke gaf men aan dat veel inwoners van het wooncentrum de beweegnorm niet halen. Voor senioren blijkt het in de praktijk vaak lastig een beweegvorm te vinden die aansluit bij je interesses en mogelijkheden. Het is prijzenswaardig dat ze er bij De Marke al zoveel aan doen om de bewoners te stimuleren om tóch te gaan bewegen. De sportcarrousel is hier een mooie aanvulling op en ik hoop dan ook dat wij bij de deelnemers weer nét die juiste snaar weten te raken. Zo werken we samen aan een zo gevarieerd mogelijk kennismakingsaanbod voor iedereen.”

Tweewekelijks staan andere sporten op het programma, waaronder Tai Chi, wandelbootcamp, yoga, en Meer Bewegen voor Ouderen. Het programma loopt nog tot in augustus door. “De bewoners reageren ontzettend enthousiast. De oudste deelnemer is 97 jaar en doet nog actief mee. Natuurlijk wordt ook de gezellige nazit gewaardeerd door de deelnemers, maar dat hoort er ook bij want wij stimuleren het opdoen van sociale contacten,” besluit Lavinia.